Wizard-electronic, ozvucenje, rasveta, LED ekrani

Kategorije

Kombinovani 0 proizvod

Kombinovani
Kombinovani transportni koferi, flight cases, omogućavaju ugradnju više različitih i/ili nestandardnih elemenata, instrumenata i opreme. Najčesći primer je kofer za CD plejere, miksetu i/ili još neku komponentu koji čine celinu i koriste se istovremeno. Kabliranje ovakvog sistema unutar kofera olakšava korišćenje i ubrzava montažu na terenu

Nema proizvoda u ovoj kategoriji

Novi proizvod

Nema trenutno novih proizvoda