Wizard-electronic, ozvucenje, rasveta, LED ekrani

Kategorije

Audio procesori i skretnice 8 proizvodi

 Audio procesori i skretnice
Aktivne skretnice, procesori za zvuk, VU metri itd. Primena aktivni a naročito digitalnih aktivnih skretnica u modernim audio sistemima je prektično neizbežna. Moderne tendencije, stalno podizanje kvaliteta je rodilo ovaj veoma koristan uređaj. Moderne digitalne aktivne skretnice u sebi sadrže banku podataka zvučika, zvučnih kutija sa unetim parametrima a povezivanjem na računar preko USB priključka moguće je proširenje i modifikovanje svih podataka. Tako ste u mogućnosti da pojačalima pošaljete tačno onakav signal koji odgovara prikopčanim zvučnim kutijama, dobijete bolji kvalitet zvuka, rasteretite zvučne kutije i smanjite opasnost od oštećenja. Naravno ovo zahteva strunost rukovaoca. Wizard-electronic nudi kompletna sistemska rešenja za svaki prostor koji treba ozvučiti, širok spektar zvučnih kutija i gotove programe u aktivnim skretnicama za konkretne situacije

Novi proizvod

Nema trenutno novih proizvoda