napajanje

S-320, napajanje 12 ili 24VSold By:Wizard Sound&Light

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

S-320, napajanje 12 ili 24V

Kvalitetno elektronsko napajanje sa stabilizacijom napona snage 320W. 12 ili 24V po potrebi, zaštita od kratkog spoja, hlađenje ugrađenim ventilatorom, LED signalizacija uključenosti, frekvencija prekidanja 90kHz…

Learn More

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

Sold By:Wizard Sound&Light
Uporedi
SP-500, napajanje 12 ili 24V (ali i 48V)Sold By:Wizard Sound&Light

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

SP-500, napajanje 12 ili 24V (ali i 48V)

Kvalitetno elektronsko napajanje sa stabilizacijom napona snage 500W. 12 ili 24V po potrebi (ali i 48V), zaštita od kratkog spoja, hlađenje ugrađenim ventilatorom, LED signalizacija uključenosti, frekvencija prekidanja 90kHz…

Learn More

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

Sold By:Wizard Sound&Light
Uporedi
SP-600, napajanje 24VSold By:Wizard Sound&Light

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

SP-600, napajanje 24V

Kvalitetno elektronsko napajanje sa stabilizacijom napona snage 600W. 24V , zaštita od kratkog spoja, hlađenje ugrađenim ventilatorom, LED signalizacija uključenosti, frekvencija prekidanja 90kHz…

Learn More

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

Sold By:Wizard Sound&Light
Uporedi
S-25, napajanje 25W/12VSold By:Wizard Sound&Light

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

S-25, napajanje 25W/12V

Kvalitetno elektronsko napajanje sa stabilizacijom napona snage 25W 12V, zaštita od kratkog spoja, hlađenje slobodnim strujanjem vazduha, LED signalizacija uključenosti…

Learn More

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

Sold By:Wizard Sound&Light
Uporedi
S-6, napajanje 12V/0.5ASold By:Wizard Sound&Light

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

S-6, napajanje 12V/0.5A

Kvalitetno elektronsko napajanje sa stabilizacijom napona snage 12V 0.5A

Learn More

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

Sold By:Wizard Sound&Light
Uporedi
S-12, napajanje 12V/1ASold By:Wizard Sound&Light

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

S-12, napajanje 12V/1A

Kvalitetno elektronsko napajanje sa stabilizacijom napona snage 12V/1A

Learn More

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

Sold By:Wizard Sound&Light
Uporedi
S-24, napajanje 12V/2ASold By:Wizard Sound&Light

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

S-24, napajanje 12V/2A

Kvalitetno elektronsko napajanje sa stabilizacijom napona snage 12V/2A

Learn More

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

Sold By:Wizard Sound&Light
Uporedi
S-240, napajanje 12 ili 24VSold By:Wizard Sound&Light

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

S-240, napajanje 12 ili 24V

Kvalitetno elektronsko napajanje sa stabilizacijom napona snage 240W. 12 ili 24V po potrebi, zaštita od kratkog spoja, hlađenje ugrađenim ventilatorom, LED signalizacija uključenosti, frekvencija prekidanja 90kHz…

Learn More

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

Sold By:Wizard Sound&Light
Uporedi
S-200, napajanje 12 ili 24VSold By:Wizard Sound&Light

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

S-200, napajanje 12 ili 24V

Kvalitetno elektronsko napajanje sa stabilizacijom napona snage 200W. 12 ili 24V po potrebi, zaštita od kratkog spoja, hlađenje slobodnim strujanjem vazduha, LED signalizacija uključenosti…

Learn More

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

Sold By:Wizard Sound&Light
Uporedi
S-150, napajanje 12 ili 24VSold By:Wizard Sound&Light

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

S-150, napajanje 12 ili 24V

Kvalitetno elektronsko napajanje sa stabilizacijom napona snage 150W. 12 ili 24V po potrebi, zaštita od kratkog spoja, hlađenje slobodnim strujanjem vazduha, LED signalizacija uključenosti…

Learn More

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

Sold By:Wizard Sound&Light
Uporedi
S-145, napajanje 12 ili 24VSold By:Wizard Sound&Light

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

S-145, napajanje 12 ili 24V

Kvalitetno elektronsko napajanje sa stabilizacijom napona snage 145W. 12 ili 24V po potrebi, zaštita od kratkog spoja, hlađenje slobodnim strujanjem vazduha, LED signalizacija uključenosti…

Learn More

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

Sold By:Wizard Sound&Light
Uporedi
S-120, napajanje 12 ili 24VSold By:Wizard Sound&Light

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

S-120, napajanje 12 ili 24V

Kvalitetno elektronsko napajanje sa stabilizacijom napona snage 120W. 12 ili 24V po potrebi, zaštita od kratkog spoja, hlađenje slobodnim strujanjem vazduha, LED signalizacija uključenosti…

Learn More

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

Sold By:Wizard Sound&Light
Uporedi
S-75, napajanje 12 ili 24VSold By:Wizard Sound&Light

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

S-75, napajanje 12 ili 24V

Kvalitetno elektronsko napajanje sa stabilizacijom napona snage 75W. 12 ili 24V po potrebi, zaštita od kratkog spoja, hlađenje slobodnim strujanjem vazduha, LED signalizacija uključenosti…

Learn More

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

Sold By:Wizard Sound&Light
Uporedi
S-60, napajanje 12 ili 24VSold By:Wizard Sound&Light

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

S-60, napajanje 12 ili 24V

Kvalitetno elektronsko napajanje sa stabilizacijom napona snage 60W. 12 ili 24V po potrebi, zaštita od kratkog spoja, hlađenje slobodnim strujanjem vazduha, LED signalizacija uključenosti…

Learn More

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

Sold By:Wizard Sound&Light
Uporedi
S-50, napajanje 12 ili 24VSold By:Wizard Sound&Light

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

S-50, napajanje 12 ili 24V

Kvalitetno elektronsko napajanje sa stabilizacijom napona snage 50W. 12 ili 24V po potrebi, zaštita od kratkog spoja, hlađenje slobodnim strujanjem vazduha, LED signalizacija uključenosti…

Learn More

Prijavite se ili registrujte da vidite cenu

Sold By:Wizard Sound&Light
Uporedi