Simultani prevod

Ponuda kompletnih sistema za višejezički simultani prevod, kao i pojedinačne komponente, mikrofoni, sistemska pojačala, informacioni paneli i table, zvona, slušalice i ostalo.

  • Žičani i bežični sistemi

    Žičani i bežični sistemi (1)

  • KARMA SET 9000A, bežični sistem za simultani prevod

      Bežični sistem za simultani prevod koji direktno spaja slušaoca sa prevodiocem. Maksimalno pojednostavljen sistem koji se može neograničeno nadograđivati potrebnim brojem jedinica za slušaoce…

      Detaljnije...