Žičani i bežični sistemi

KARMA SET 9000A, bežični sistem za simultani prevod

Bežični sistem za simultani prevod koji direktno spaja slušaoca sa prevodiocem. Maksimalno pojednostavljen sistem koji se može neograničeno nadograđivati potrebnim brojem jedinica za slušaoce…

Learn More
Sold By:Wizard Sound&Light