Bacači plamena

Specijalni efekti, pirotehnika, bacači plamenova, flame thrower